Pécsi Sürgősségi Napok A konferencia helyszíne Témák Találkozzunk!

A konferencia tervezett részletes programja

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK!

2019. szeptember 13. (péntek)

8.00 – 10.00

Registration – Regisztráció

8.45 – 9.30

„Nyomás a térre! – Hősködj velünk!”

(újraélesztés flashmob a Széchenyi-téren)

Resuscitation flashmob at the Széchenyi-square

9.45 – 10.00

Opening Ceremony of the Conference – A konferencia megnyitója

Az elsősegélynyújtás társadalmasítása nemzetközi dimenzióban I.

Socialization of first aid in international dimension I.

(angol nyelvű szekció – English language session)

Time – Időpont

Event – Esemény

Chair – Üléselnök

Prof. Dr. Betlehem József, Pécs

Dr. Bognár Zsolt, Budapest

10.00 – 10.25

Dr. Daniel Schroeder, Prof. Dr. Bernd Böttiger

Schoolchildren Resuscitation Training to Improve Bystander Cardiopulmonary Resuscitation Rates

Iskolai újraélesztés oktatás a laikus újraélesztések számának növelése érdekében

10.25 – 10.45

Dr. Peter Iserbyt

Kids Save Lives? It depends on the instructor

Kids Save Lives? Az instruktortól függ

10.45 – 11.05

Dr. Anette Nord

New aspects of CPR training among seventh grade students. A cluster randomised study

A CPR oktatás új vonatkozásai 7. osztályos diákok körében – egy klaszter randomizált vizsgálat

11.05 – 11.25

Dr. Bánfai Bálint, Bánfai-Csonka Henrietta, Pandur Attila, Schiszler Bence, Tóth Balázs, Dr. Deutsch Krisztina, Dr. Radnai Balázs, Prof. Dr. Betlehem József

„Kids save lives in Hungary” – Importance and challanges of first aid education in childhood

„Kids save lives in Hungary” – A gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtás oktatás jelentősége és kihívásai

11.25 – 11.40

Discussion – Vita

11.40 – 12.40

Lunch Break – Ebédszünet

Az elsősegélynyújtás társadalmasítása nemzetközi dimenzióban II.

Socialization of first aid in international dimension II.

(angol nyelvű szekció – English language session)

Time – Időpont

Event – Esemény

Chair – Üléselnök

Dr. Göndöcs Zsigmond, Budapest

Dr. Varga Csaba, Kaposvár

12.40 – 13.00

Dr. Sanja Mazic, Dr. Ljubica Aleksic, Branka Kapetanovic, Dr. Biljana Djuric, Dr. Nikola Topalovic, Dr. Dragan Radovanovic

Resuscitation education in children population in Serbia

Újraélesztés oktatás a gyermek populációnak Szerbiában

13.00 – 13.20

Dr. Frantisek Dolak, Dr. Andrea Hudackova, Dr. Marie Treslova

First aid teaching in public education in the South Bohemian Region

Elsősegély-oktatás a közoktatásban a Dél-Bohémiai Régióban

13.20 – 13.40

Jürgen Schäfer, Manuela Zepp, Luca Calla

Problems caused by curious onlookers and disaster tourism

Kíváncsiskodók az utakon, katasztrófaturizmus - a német jogszabályozás

13.40 – 14.00

Dr. Fabrizio Bologna, Dr. KR Julian Chun

The Novel Concept of the Frankfurt Arrhythmia Unit

A „Frankfurti Arrhythmia Egység” új koncepciója

14.00 – 14.15

Discussion – Vita

14.15 – 14.35

Break - Szünet

Az elsősegélynyújtás társadalmasítása hazai dimenzióban

Socialization of first aid in national dimension

(magyar nyelvű szekció – Hungarian language session)

Time – Időpont

Event – Esemény

Chair – Üléselnök

Dr. Bánfai Bálint, Pécs

Dr. Mártai István, Budapest

14.35 – 14.50

Dr. Csató Gábor, Győrfi Pál

A társadalom bevonása a mentésbe

How to involv society in the rescue system

14.50 – 15.05

Köcse Tamás, Máté-Póhr Kitti, Horváth Balázs, Dr. Puskás Tivadar „Szombathely a segítés városa”

„Szombathely: the city of help”

15.05 – 15.20

Liktor Lajos, Dr. Krammel Mario, Dr. Winnisch Markus

Az Osztrák Szövetségi Rendőrség egészségügyi képzése Bécsben és ennek eredményei

Health care training and results of the Austrian Federal Police in Vienna

15.20 – 15.35

Dr. Dömötör Anna, Kovács Dávid

Ments Életet, Válts Szemléletet! – Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Saving Life, Changing Mind – Hungarian Redcross Youth

15.35 – 15.50

Dr. Feith Helga, Dr. Fritúz Gábor, Dr. Gradvohl Edina, Lukács J. Ágnes, Dr. Falus András

Hatékonyság és attitűdváltozás – Alapszintű újraélesztés az iskolai kortársoktatásban

Effectiveness and change of attitude – Basic life support in peer education at school

15.50 – 16.05

Marsi Zoltán

Az elsősegélynyújtás társadalmasításának kihívásai

Challanges of socialisation of first aid

16.05 – 16.20

Discussion – Vita

16.20 – 16.40

Break - Szünet

Szepszis Nap 2019. – Sepsis Day 2019

(magyar nyelvű szekció – Hungarian language session)

Time – Időpont

Event – Esemény

Chair – Üléselnök

Dr. Kanizsai Péter, Pécs

Dr. Berényi Tamás, Budapest

16.40 – 16.50

Dr. Berényi Tamás, Dr. Kanizsai Péter

Köszöntés, kétségek, kitekintés

Greeting, doubts, future

16.50 – 17.05

Debrődi Gábor

Semmelweis 250. Tanultunk belőle?

Semmelweis 250 - Did we learn from it?

17.05 – 17.20

Dr. Berényi Tamás

Individuális szepszis terápia – álom, vagy valóság?

Individual sepsis therapy – dream or reality?

17.20 – 17.35

Dr. Gaál-Weisinger Szabolcs

Alternatív szepszis terápia. Egy nagy „Marik” C-vitamin?

Alternative sepsis therapy – a big „Marik” vitamin C

17.35 – 17.50

Dr. Csontos Csaba

Korai inotróp támogatás szeptikus sokkban

Early inotropic support in septic shock

17.50 – 18.05

Dr. Kanizsai Péter

Miért nem jó a SOFA-n ülve Bombard-ozni? Korai felismerés kihívásai – fókuszban a prokalcitonin.

Why is not good sitting on the „SOFA” and „Bombard-ing”? Challanges of early recognition – Procalcitonine in focus

18.05 – 18.20

Dr. Bognár Zsolt

Gyermekkori szepszis – még mindig más?

Sepsis in childhood – is it still different?

18.20 – 18.35

Dr. Péterfi Zoltán, Dr. Sipos Dávid, Dr. Varga Adorján, Dr. Kocsis Béla

Az a csodás mikrobiom

The wonderful microbiom

18.35 – 18.50

Discussion – Vita

19.30

Reception – Fogadás Hotel Palatinus, Pécs

2019. szeptember 14. (szombat)

 

Aktualitások a sürgősségi ellátásban I.

Actualities in Emergency Care I.

(magyar nyelvű szekció – Hungarian language session)

Chair – Üléselnök

Pandur Attila, Pécs

Köcse Tamás, Szombathely

9.00 – 9.15

Dr. Verzár Zsófia, Dr. Kónyi Attila, Ahmann Mercédesz

Hirtelen szívhalál – iniciális ritmus összefüggése

Relationship between sudden cardiac death and the initial rhythm

9.15 – 9.30

Dr. Kanizsai Péter. Dr. Molnár Gyula

Protokollok, vagy egyénre szabott kezelés a sürgősségen?

Protocols, or individual therapy at the emergency department?

9.30 – 9.45

Marton József

A klinikai szimuláció gyakorlata és jelentősége Svédországban

Practice and importance of clinical simulation in Sweden

9.45 – 10.00

Dr. Berényi Tamás

Sürgősségi indivíduális medicina

Individual Eemergency Medicine

10.00 – 10.15

Banga Béla Erik

A sürgősségi ellátás helyzete, megítélése a 2019. évi változások tükrében

Current situation and judgment of emergency care after the changes in 2019

10.15 – 10.30

Discussion – Vita

10.30 – 10.50

Break – Szünet

Aktualitások a sürgősségi ellátásban II. –

Actualities in Emergency Care II.

(magyar  nyelvű szekció – Hungarian language session)

Chair – Üléselnök

Dr. Svéd László, Budapest

Dr. Radnai Balázs, Pécs

10.50 – 11.05

Dr. Varga Csaba

Kígyómarások kapcsán észlelt neurotoxikus tünetegyüttes

Neurotoxic symptoms related to snakebites

11.05 – 11.20

Dr. Farkas István

Működőképesség stresszhelyzetben. Fejleszthető?

Functionality in stress. Upgradeable?

11.20 – 11.35

Csehi Gábor

A tömeges sérültellátásra vonatkozó elvárások

The expectation of mass casualties supply

11.35 – 11.50

Dr. Angyal Miklós

Halálos tömegszerencsétlenségek azonosítása – a Hableány katasztrófája

Identification of fatal mass disasters – the disaster of the Hableány

11.50 – 12.05

Jackovics Péter

Társadalmi felelősségvállalással a katasztrófák ellen

Social responsibility against disasters

12.05 – 12.20

Dr. Komlóssy Attila

A Hableány baleset mentőorvosi vonatkozásai, amit a médiából tudni lehet

Oxyological aspects of the accident of “Hableány” – sources from the media

12.20 – 12.35

Discussion – Vita

12.35

Lunch – Ebéd – Hotel Palatinus, Pécs

Friday the 29th. Webdesign: RADNAI, Balázs - oxyologia.hu - Joomla Site Templates