Pécsi Sürgősségi Napok A konferencia helyszíne Témák Találkozzunk!

A XV. PÉCSI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RÉSZLETES PROGRAMJA

(A változtatás jogát a szervezők fenntartják!)

2021. október 1. (péntek)

 

8.30 – 10.00

Registration – Regisztráció

10.00 – 10.30

Opening Ceremony of the Conference – A konferencia megnyitója

Szekció I.

Chair –                
Üléselnök

Dr. Bognár Zsolt, Budapest
Dr. Varga Csaba, Budapest

10.30 – 10.50

Dr. Oroszi Beatrix, Dr. Horváth Judit Krisztina, Juhász Attila, Nagy Csilla, Dr. Röst Gergel
A COVID-19 világjárvány hullámainak epidemiológiai sajátosságai Magyarországon
Epidemiological Characteristics of the COVID-19 Pandemic in Hungary

10.50 – 11.10

Prof. Dr. Bernd Böttiger, Fabian Dusse, Sandra Stoll
Tapasztalatok és szervezési módszerek a COVID-19 világjárvány alatt.
Experiences and management methods during the COVID-19 pandemic.

11.10 – 11.30

Daphne Makris, Britta Behrens, Jürgen Schäfer, Zubia Nawaz, Dr. Bettina Beinhauer, Bettina Geißler-Nielsen
Az AGAPLESION COVID-19 szabályozásai és katasztrófa ellátása a járványhelyzet alatt 2020 februárja óta.
AGAPLESION COVID-19 Regulations for Pandemic and Disaster Managment since Febr. 2020

11.30 – 11.45

Prof. Dr. Betlehem József
Koronavírus járvány terjedése elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetemen
Defence against of the spread of the coronavirus pandemic at the University of Pécs

11.45 – 12.00

Lakatos Tibor
Együttműködés egészségügyi veszélyhelyzetben
Cooperation during state of health emergency

12.00 – 12.20

Discussion – Vita

12.20 – 13.20

Lunch Break - Ebédszünet

 

Szekció II.

Chair – Üléselnök

Dr. Pető Zoltán, Szeged
Dr. Verzár Zsófia, Pécs

13.20 – 13.35

Dr. Kiss Tamás
A súlyos COVID-19 beteg tartós ellátásának szakmai irányelvei és gyakorlati tapasztalatai
Professional guidelines and practical experience for the long-term management of a severe COVID-19 patient

13.35 – 13.50

Dr. Prenek Lilla, Dr. Szappanos Klára, Soós Viktor
Triage a mindennapokban
A SM KMOK Sürgősségi Betegellátó Centrum működése a CoVID járvány alatt Triage in everyday life
Triage in everyday life Operation of the Somogy County Kaposi Mór Teaching Hospital Emergency Center during the CoVID epidemic

13.50 – 14.05

Dr. Kappéter Ágnes, Dr. Péterfi Zoltán, Dr. Sipos Dávid, Dr. Feiszt Zsófia, Dr. Csontos Csaba
Enyhe és középsúlyos COVID-19 beteg ellátásának szakmai szabályai és gyakorlati tapasztalatai
Professional rules and practical experience in the care of mild to moderate COVID-19 patients

14.05 – 14.20

Dr. Bognár Zsolt, Dr. Salamon Petra
Pandemia hatása a gyermeksürgősségi ellátásra
Pandemic effect on the Paediatric Emergency Care

14.20 – 14.35

Dr. Csató Gábor, Dr. Pápai György
Üzleti intelligencia használata a mentésben
How to use Business Intelligence in the rescue system

14.35 – 14.45

Discussion – Vita

14.45 – 15.00

Break - Szünet

 

Szekció III.

Chair – Üléselnök

Dr. Engelbrecht Imre, Budapest
Dr. Deutsch Krisztina, Pécs

15.00 – 15.10

Dr. Pető Zoltán
A Monocyte Distribution Width (MDW) szerepe a sürgősségi ellátásban
Role of Monocyte Distribution Width (MDW) in emergency care

15.10 – 15.20

Dr. Bóna Ernő, Dr. Kanizsai Péter László
COVID-19 világjárvány kapcsán a sürgősségi betegosztályozás elveinek gyakorlati alkalmazása a PTE KK KEK SBO-n
Practical use of emergency triage principles during the COVID-19 pandemic at the PTE KK KEK SBO.

15.20 – 15.35

Dr. Lunczer István, Dr. Túri Péter
A COVID-19 kihívásai a nemzetközi betegszállításban
Challenges of COVID-19 in international patient transport

15.35 – 15.50

Pandur Attila, Schiszler Bence, Tóth Balázs, Dr. Füredi Gábor, Priskin Gábor, Dr. Bánfai Bálint, Prof. Dr. Betlehem József, Dr. Radnai Balázs
Szimulációs oktatás a mentőtisztképzésben-MÚLT és JELEN
Simulation based emergency éducation-PAST and FUTURE

15.50 – 16.05

Dr. Füredi Gábor
A jövő gyakorlati oktatása az egészségtudományi képzésekben - Egészségügyi Humán Páciens Szimulációs Központ bemutatása
Future education in trainings of health sciences – Introduction of the Healt Human Patient Simulation Center

16.05 – 16.15

Discussion – Vita

16.15 – 16.30

Break - Szünet

 

Szekció IV.

Chair –
Üléselnök

Dr. Mesterházi András, Szombathely
Pandur Attila, Pécs

16.30 – 16.40

Liktor Lajos
A Covid 19 Pandémia és a Bécsi Mentőszolgálat - A kör kvadratúrája
The COVID-19 pandemic and the Ambulance Service of Vienna

16.40 – 16.50

Dr. Hantosi Eszter
Életveszélyes szülészeti állapotok észlelése és kezelése
Emergency cases in obstetrics

16.50 – 17.00

Dr. Tóth Krisztina
Szülészeti vérzések prehospitális ellátása
Prehospital care of bleeding in obstetrics

17.00 – 17.10

Kaizer Melinda
Rohamos szülés
Rapid birth

17.10 – 17.20

Prof. Dr. Tamás Péter
Elakadt szülés
Dystocia (Failure of labor)

17.20 – 17.30

Discussion – Vita

19.00

Reception – Fogadás Palatinus Grand Hotel, Pécs

 

2021. október 2. (szombat)

 

Szekció I.

Chair –
Üléselnök

Dr. Svéd László, Budapest
Dr. Bánfai Bálint, Pécs

9.00 – 9.15

Dr. Kanizsai Péter László
Point-of-Care eszközök jelentősége a COVID-19 pandémia kapcsán
Use of Point-of-Care technologies during the COVID-19 pandemic.

9.15 – 9.30

Prof. Dr. Betlehem József
A Mentőtiszt képzés kezdetei a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán
The beginning of paramedic education at the University of Pécs Faculty of Health Sciences

9.30 – 9.45

Dr. Puskás Tivadar, Köcse Tamás, Prof. Dr. Betlehem József
Emlékezés a kezdetekre – A „Pályázat” és az „Üzenet”
Rembering the beginning – „Application” and "fundamental meassages"

9.45 – 10.00

Dr. Deutsch Krisztina
Múlt és jelen – Pedagógiai és kommunikációs súlypontok a pécsi mentőtisztképzésben
Past and present – Pedagogical and communicational focuses in the paramedic education

10.00 – 10.15

Dr. Radnai Balázs
Helyszíntől a sürgősségi osztály felé – a mentőtisztképzés hangsúlyai az elmúlt 15 évben
From the field to the emergency department – focuses in the paramedic education in the last 15 years

10.15 – 10.30

Dr. Gőbl Gábor
Mentőtisztek: múlt, jelen és jövő
Paramedics: past, present, future

10.30 – 10.40

Discussion – Vita

10.40 – 11.00

Break – Szünet

 

 

 

Szekció II.

Chair – Üléselnök

Dr. Tóth Judit, Balassagyarmat
Dr. Füredi Gábor, Pécs

11.00 – 11.15

Dr. Svéd László
A katasztrófa orvostan aktualitásai és jövője
The topicality and future of the disaster medicine

11.15 – 11.30

Debrődi Gábor
Visszatekintés a primárius-képzéstől a kiterjesztett hatáskörű mesterképzésig
Retrospection from the early paramedic education to the extended MSc degree

11.30 – 11.45

Köcse Tamás
Problémaorientált gyakorlati oktatás a levelező tagozatos mentőtisztképzésben
Problem-oriented practical training in the part-time paramedic education

11.45 – 12.00

Márton István
Honnan hová mentőtiszt?
From where to where ambulance officer?

12.00 – 12.15

Priskin Gábor, Pandur Attila, Schiszler Bence, Tóth Balázs, Dr. Radnai Balázs
Távolléti oktatás hallgatói tapasztalatai a mentőtiszt képzésben
Experiences of online education of the paramedic training from the students’ perspective

12.15 – 12.30

Nagy Richárd, Bánfai-Csonka Henrietta, Musch János, Dr. Deutsch Krisztina, Prof. Dr. Betlehem József, Dr. Bánfai Bálint
Videó-támogatott újraélesztés oktatás hatékonysága általános iskolások körében
Effectiveness of video-based resuscitation training among primary school children

12.30 – 12.40

Discussion – Vita

12.40 – 13.40

Lunch Break - Ebédszünet

13.40 -

15-20 fő csoportokban
Séta a sürgősségi demonstrációs teremben, eszközök és szimulátorok bemutatása
Egészségügyi Humán Páciens Szimulációs Központ bejárása

Thursday the 26th. Webdesign: RADNAI, Balázs - oxyologia.hu - Joomla Site Templates